Wat wij doen

Dyslexie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren van het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.

De hardnekkigheid van de leesproblemen is een belangrijke aanwijzing voor dyslexie. Dit is pas aan te tonen als de leesproblemen zijn gesignaleerd en aangepakt met kwalitatieve remediëring.
Voor het vaststellen van de diagnose moet ook worden uitgesloten dat de lees- en spellingproblemen een andere oorzaak hebben.


Kenmerken

Voor een kind met een leerprobleem is het zeer belangrijk dat zijn probleem op tijd (h)erkend wordt, dit om bijkomende problemen zoals demotivatie, faalangst en gedragsproblemen te voorkomen.

Om u als ouder, leerkracht of hulpverlener vaardiger te maken in het herkennen van dyslexie vermelden we kort enkele typische kenmerken op kleuter- en basisschoolniveau:

Kleuterniveau

 • links-rechtsoriëntatie: spiegelschrift van letters en cijfers, verkeerde richting schrijven
 • onthouden van namen, versjes en gedichtjes is moeilijk
 • letterspelletjes: moeite met het herkennen van dezelfde letter op een blad, maken van rijmwoorden, maken van een woord dat begint met dezelfde letter
 • talig zwakke kinderen: woordvindingsmoeilijkheden, weinig fantasiespel
 • kinderen die ruimtelijk zwakker zijn: zelden of nooit puzzelen, weinig met constructiemateriaal werken
 • opletten wanneer broertjes of zusjes reeds de diagnose van dyslexie hebben gekregen
Tine Vaes - Logopedist

"Dyslexie is geen obstakel om een succesvolle toekomst op te bouwen."

basisschoolniveau

 • ze maken geen andere fouten, maar wel meer fouten
 • zeer langzaam lezen en schrijven
 • hardnekkige fouten
 • vooral zwak in lezen en schrijven
 • geen andere oorzaken die zwakke prestaties kunnen verklaren
 • vastlopen bij vreemde talen
 • moeite met automatiseren van nieuwe leerstof

Aan de slag!

Wenst u graag een afspraak te maken voor een eerste gesprek?
Maak een afspraak